Callmaker Dialer

Om oss

Varför välja CallMaker?

Enkelt system.                       Flexibelt.                             Snabbt.

Jämfört med andra system på marknaden får du inte bara ett kraftfullt verktyg, utan också en lyhörd leverantör, blixtsnabb, kostnadsfri support och en dialer-verktyg som är det snabbaste på marknaden.  Kontakta gärna någon av våra referenser för att förstå mer hur nära kunderna vi jobbar.

Om CallMaker

CallMaker skapades för att fylla en lucka på marknaden för säljstöd bokningsstöd och dialers. Det finns komplexa system som kostar stora pengar. Vi har valt att utveckla CallMaker med inriktning på flexibilitet, användarvänlighet och kraftfullhet. Vi riktar in oss på bolag med mellan 10 och 200 sälj- och bokarplatser.

För företag som behöver ett telemarketingsystem som levererar den effektivisering som behövs till ett pris som våra konkurrenter inte kan matcha.
En grundläggande telemarketing sanning är att ju fler samtal som tas, desto fler ordrar blir det i slutändan. Därför är CallMaker mycket strömlinjeformat i säljprocessen för att undvika onödig ställtid. Därför finns också en avancerad dialerfunktionen för den som vill.

 • 1

  Början

  I begynnelsen fanns C2-systems och ett embryo till CallMaker i form av ett enkelt men effektivt säljstöd för tm-branschen. Det gjordes även avstickare till lite andra branscher men fokus låg mot olika callcenter. Det viktiga i början var att snabbt skaffa sig ett antal referenskunder och därigenom skaffa sig kunskap om funktioner och branschnyckeltal samt de viktigaste flödena för ett callcenter. Erfarenheten fanns bland personalen på CallMaker men ny input var nödvändigt. Dessutom skulle ett antal referenskunder ge fler kunder per automatik löd resonemanget. Via djungeltrumman och genom referensinstallationer.
  Walter OFR (nuvarande Coeli Fonder) hoppade på och blev en mycket stor och viktig kund, KeyCode Security i Göteborg en annan. Under 2005 var C2-Systems ett litet bolag med stora kunder. Enorma framsteg gjordes både tekniskt och bland kundstocken.

 • 3

  Fler funktioner

  Utvecklingsprocessen går hela tiden framåt, ring gärna och fråga om våra senaste features och funktioner. Under hösten 2010 lanserade vi till exempel en mycket uppskattad hitta.se synkronisering och en målfunktion för säljare, bokare, grupper och projekt som gör det enkelt att överblicka organisationens måluppfyllelse.
  Även under 2010 strömmande kunderna in från alla möjliga branscher och håll. Nu började även de ideella organisationerna få upp ögonen för CallMakers fantastiska säljverktyg. Unicef och Naturskyddsföreningen blev kunder nästan samtidigt och är fortfarande två väldigt nöjda kunder i segmentet. Men både B2B-segmentet och B2C-segmentet växte stadigt under detta år. SportMedia i Uddevalla AB, Freja Produkter (NTG AB) gjorde också Parvus AB sällskap inom rengörings-medels-branschen och blev kunder under detta år.
  CallMaker förstärkte även boka-sidan med en mängd funktioner för kalender-hantering och bekräftelser via Epost och SMS. Även seminarieboknings-modulen blev bättre och smidigare.

 • 5

  CM Software

  Tidigt 2015 lanserades v14 av CallMaker med möjlighet att bygga arbetsflöden där prospects bearbetas i flera nivåer med återkommande kontakter i varje skede, Call Blending som ger möjlighet att ta inkommande samtal mellan de utgående kontakterna, skriftlig order via SMS eller Scrive, nytt användargränssnitt, telefonsvararborttagning, utökad sync med andra system, intelligentare dialer och dussintals fler funktioner. Samtidigt ombildades den ekonomiska föreningen som verksamheten tidigare bedrivits i till CM Software AB för att ytterligare öka transparensen mot våra kunder och leverantörer. Responsen på CallMaker v14 är mycket glädjande!

 • 2

  Nya Callmaker med Predictive Dialer

  Under hela 2007 arbetade vi hårt med att skriva om CallMaker från grunden för att kunna ge våra kunder ett ännu kraftfullare och flexiblare system. Därtill byggde vi också ut vår dialerteknik. Sedan januari 2008 säljer vi den nya versionen av CallMaker och våra kunder hade aldrig varit nöjdare. Under hösten 2009 lanserades vår Predictive Dialer och därmed kan CallMaker numera användas i helt nya sammanhang. Nya kunder tillkom under dessa tre år och vi började jobba med Ica Banken, Gjensidige Försäkringar och White Label Insurance AB samt t ex Devise Kapital AB och HQ-bank (numera Carnegie) och Bandling & Partners AB i kapitalrådgivnings-branschen.

 • 4

  Ständig förbättring

  Utvecklarna slipade, förändrade och förnyade kod och byggde nya moduler hela tiden. Dialern blev snabbare och snabbare utan att kunderna tappade fler samtal. En stor del av arbetet lades på att bygga in så mycket intelligens som möjligt i dialern. Även gränssnitt och funktioner fick sig ett rejält lyft. På statistik-sidan ökade vi försprånget mot konkurrenterna och våra medlyssnings- och inspelningsfunktioner förbättrades ytterligare. Möjligheten att spara flera ljudfiler samtidigt på en och samma kund blev möjligt under denna period och möjligheten för flera coacher att avlyssna samma samtal tillkom.
  Kundmässigt fortsatte succén. Svensk Säkerhetstjänst- SST, MaxMatthiessen, NovaNetworks, Aldenfalk, Insales, Besure AB (numera Watercircles), Naventi, Svensk Lånemarknad, Scandinavian Billing Services AB m fl. De strömmade in. Fler och fler upptäckte att CallMaker nu att även dialer-funktionen var bättre är många konkurrenters. Det fanns snart inga argument för att inte byta över. De flesta små- och medelstora callcenters ville gå över, eller funderade på att gå över.
  Parallellt med hur vi såg kundtillströmningen jobbade teknikerna i det tysta med tre revolutionerande funktioner som skulle komma att ändra förutsättningarna för hela branschen.
  I slutet av 2012 var nästan alla tre funktionerna på plats. En komplett lönemodul skulle in i systemet. En ny storbildsfunktion var så gott som klar. Och. Snart skulle även den nya tävlingsmodulen in i systemet och ut bland kunderna. CallMakers Säljcup.

Logga in {{method}}

Something went wrong, please check your username and password.
System Kalender Monitor