Changelog

Vi arbetar hela tiden för att göra CallMaker ännu bättre

2 väg SMS | Autopilot

2024-01-10
Nya funktioner:
• Nu kan du skicka offert och ta emot accept över SMS
• Med Autopilot kan du automatisera nästa alla systemets funktioner
• Lista med missade samtal

Zapier actions & triggers

2023-10-25
Vi har lagt till en hög med olika triggers och actions i Zapier som gör kopplingen till andra system ännu mer användbar

Nya kundkortselement

2023-08-17
Nu kan du lägga ut kundkortselement som innehåller sökningar, exempelvis mina samtal idag eller mina order.

2FA

2023-05-30
Nu kan du aktiver två faktor autentisering för att minska risken för kontokapning. 
Policy kan införas som kräver 2FA.

Personlig inbound

2023-03-15
Nya funktioner:
• Admin kan tilldela CallerID:s exklusivt till användare
• Användare med personligt nummer har sin egen inbound
• Lista med missade samtal

Inbound & Callblending

2023-01-25
Ny funktioner: 
• Skapa inboundslingor
• Knyta inboundslingor till ett eller flera projekt och kampanker
• Agenter som finns tillagda i en inboundslinga kan automatiskt callblenda, men tvingas inte
Callmaker © 2024. All Rights Reserved.