Efter månader av kodande och fixande är vår GDPR-modul nu äntligen klar. Du som bolag- eller säljorganisation kan slappna av och låta vår GDPR-modul göra jobbet. Vi har helt enkelt skapat tre moduler i en: dokumentation av dina adresser, automatisk borttagning enligt de regler du själv sätter upp (eller låter modulen sätta upp åt dig) […]

Efter månader av kodande och fixande är vår GDPR-modul nu äntligen klar. Du som bolag- eller säljorganisation kan slappna av och låta vår GDPR-modul göra jobbet. Vi har helt enkelt skapat tre moduler i en: dokumentation av dina adresser, automatisk borttagning enligt de regler du själv sätter upp (eller låter modulen sätta upp åt dig) samt logg på hur dina adresser hanteras.

 

Läs mer här nedan eller hör av dig till oss för att få en demonstration och prisförslag på hur din organisation kan bli GDPR-compliant.

 

Dokumentera din användning av personuppgifter
• Vem är personuppgiftsansvarig på företaget?
• Vilka personuppgifter används, till vad?
• Hur länge sparas de?
• Kan skilja sig åt mellan olika projekt och uppdrag
• Vad är en personuppgift?
allt som kan spåras till en person: namn, adress, telefonnummer,
ljudfiler, personnummer, logg etc.

Right to be forgotten – en del av GDPR
• Om en kund eller någon du bearbetat hör av sig är du skyldig
att:
– Kunna ge ett fullständigt utdrag på alla förekomster av dennes
personuppgifter som finns lagrade hos er
– Kunna radera dessa personuppgifter i sin helhet

• Rensningsintervall som överlappar – inget missas
• Möjlighet till avvikande inställningar per projekt
• Enkelt att ställa in
• Tar även hand om användare som slutat

Radera personuppgifter efter användning
• Du får normalt spara orderdata upp till 1 år – mindre vid
uppdrag
• Du får normalt spara personuppgifter som ej blev kund
kortare än 1 år om de inte blev kund. Normen är 3 månader
efter avslutad bearbetning.
• Du är skyldig att se till att personuppgifter inte ”glöms” kvar
• En intresseavvägning kan göras utifrån projektets specifika
behov
• Uppgifter får sparas längre om samtycke till detta givits!

Här finns några nyttiga länkar med mer info:

Läs mer!
https://www.verksamt.se/driva/gdpr-dataskyddsregler/gdpr-guiden
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/
https://www.foretagarna.se/foretagarna-play/2018/januari/foretagarna-live-gdpr/

3d rendering of a server room with white servers