1. Allmänna villkor för återförsäljare och återförsäljning av CallMaker

2. Bakgrund

4. Avtalsbundenhet

5. Att använda tjänsten

6. Marknadsföra och vidareförsälja tjänsten

7. Tjänsten

8. Drift och Support

9. Licensräkning

10. Support

11. Ändring och utveckling av tjänsten

12. Vårt ansvar och ansvarsbegränsning

13. Avtalets upphörande

14. Betalning

15. Avtalsändring

16. Äganderätt

17. Upphovsrätt

18. Överlåtelse

19. Sekretess och datahantering

20. Oförutsedda händelser och force majeure

21. Rättigheter till sådant som inte uttrycks i avtalet

22. Testperioder

23. Change of control

24. Förfall

25. Tvistlösning

Callmaker © 2024. All Rights Reserved.