Callmaker Clould Dialer

Integration

integrationer

  • Integrationen mot Salesscreen skickar alla typer av samtalsutfall, order och offert momentant till Salesscreen. Det plingar till i feeden samtidigt som du lägger ordern i CallMaker!

  • Integrera mot Visma för att automatiskt skicka orderdata från CallMaker till Visma.

  • Med vår integration mot Scrive får du tillgång till signering via BankID

  • Vi integrerar mot Dynamics 365 REST API. Beroende på vilken data du behöver och vilka custom functions du kör så skräddarsyr vi detaljerna.

  • Integrationen mellan CallMaker och Fortnox inkluderar full möjlighet att skapa nya kunder och lägga order i befintliga kunder samt dessutom skräddarsy ytterligare datautbyte efter ert behov.

  • Det är möjligt att integrera dataflöden mellan CallMaker och Pulsen Harmoney.

  • Om du vill integrera CallMaker Cloud Dialer mot dina andra system är det enkelt och snabbt om de erbjuder en REST API. Vi bygger enkelt ihop de anrop med den data du behöver för att integrera. CallMaker Cloud Dialers API kan enkelt ta emot data från dina system på samma sätt.

  • Genom ett smidigt API har CM kunnat synka t ex orderläggning med GetAccepts hantering och bekräftelse av order.

Logga in {{method}}

Something went wrong, please check your username and password.
System Kalender Monitor