Callmaker Dialer

Integrationer

integrationer

  • Integrationen mot Salesscreen skickar alla typer av samtalsutfall, order och offert momentant till Salesscreen. Det plingar till i feeden samtidigt som du lägger ordern i CallMaker!

  • Integrera mot Visma för att automatiskt skicka orderdata från CallMaker till Visma.

  • Med vår integration mot Scrive får du tillgång till signering via BankID

  • Vi integrerar mot Dynamics 365 REST API. Beroende på vilken data du behöver och vilka custom functions du kör så skräddarsyr vi detaljerna.

  • Integrationen mellan CallMaker och Fortnox inkluderar full möjlighet att skapa nya kunder och lägga order i befintliga kunder samt dessutom skräddarsy ytterligare datautbyte efter ert behov.

  • Genom ett smidigt API har CM kunnat synka t ex orderläggning med GetAccepts hantering och bekräftelse av order.

  • Under 2022 har vi jobbat hårt för att få till en tät integration med adress-leverantören MerInfo. Nu kan du erhålla all abonnemangsdata rakt in i dialern.

Logga in {{method}}

Something went wrong, please check your username and password.
System Kalender Monitor