Callmaker Dialer

Integrationer

integrationer

  • Genom Zapier kan du integrera CallMaker mot mer än 5000 andra system, tjänster och applikationer. Testa själv att söka på Zapier! Genom att CallMaker integrerar mot Zapier integrerar vi mot alla andra som också valt att integrera mot Zapier.

  • Integrera mot Visma för att automatiskt skicka orderdata från CallMaker till Visma.

  • Med vår integration mot Scrive får du tillgång till signering via BankID

  • Vi integrerar mot Dynamics 365 REST API. Beroende på vilken data du behöver och vilka custom functions du kör så skräddarsyr vi detaljerna.

  • Integrationen mellan CallMaker och Fortnox inkluderar full möjlighet att skapa nya kunder och lägga order i befintliga kunder samt dessutom skräddarsy ytterligare datautbyte efter ert behov.

  • Genom ett smidigt API har CM kunnat synka t ex orderläggning med GetAccepts hantering och bekräftelse av order.

  • Under 2022 har vi jobbat hårt för att få till en tät integration med adress-leverantören MerInfo. Nu kan du erhålla all abonnemangsdata rakt in i dialern.

  • Integrationen mot Salesscreen skickar alla typer av samtalsutfall, order och offert momentant till Salesscreen. Det plingar till i feeden samtidigt som du lägger ordern i CallMaker!

Logga in {{method}}

Something went wrong, please check your username and password.
System Kalender Monitor