Callmaker Clould Dialer

Tag Archive: dialer smsmodul

 1. Nya SMS-modulen med Pausad-Order

  Leave a Comment

  CallMaker har under 6 månader utvecklat en sofistikerad SMS-modul för skriftliga bekräftelser där ni som säljavdelning kan välja mellan att ordern ”pausas” tills kunden tackat ja eller att säljaren inväntar svaret vid order-läget. Modulen har blivit oerhört populär bland CallMakers kunder, inte minst pga kravet från regeringen på skriftliga accepts.

  Modulen fungerar så att ni, som kund, själva kan definiera SMSet (kort eller långt), och även hur kunden skall svara. Enklare blir det inte. Varken för dig eller slutkunden. Det är oerhört smidigt. Även våra B2B-callcenters har nappat på idén pga smidigheten i att ha BÅDE en ljudfil OCH ett skriftligt accept.

  SMSet kan även skapa en http-länk som (i alla fall i Smartphones) tolkas som en länk. Det vill säga du kan ha PDFer med allmänna villkor etc även i SMSet som en länk. Med de utökade funktionerna vi adderat kan även SMSet dynamiskt utformas med kundens namn och själva erbjudandet beroende på kampanj, produkt och erbjudande.

  När kunden tackar ”ja” i svaret kommer detta automatiskt in i CallMaker och gör att ordern inte längre är ”pausad”. Den blir helt enkelt godkänd. Det är inte förrän ordern är godkänd som den räknas som riktigt order i statistik, i tävlingar, i löner etc. Smidigheten i vår SMS modul har gjort att många kunder nu väljer CallMaker som sin primära dialer- och säljstödslösning.

   

  Lista funktioner SMS-modulen:

  • Möjlighet till pausad order
  • Automatiska påminnelser om kund ej svarat
  • Automatiskt igenkännande när kunden svarar
  • Integrerad lösning (inget annat system behövs, end. konto hos tredjepart)
  • Statistik, löner, tävlingar uppdateras inte förrän svaret kommer in.
  • Ni utformar själva SMSet per kampanj
  • Dynamiskt SMS som lägger in kundens namn, produkten etc
  • Möjlighet att lägga in http-länk som smartphones kan tolka som webb-adress
  • Komplexa SMS (t ex flera produkter med villkor etc)

Logga in {{method}}

Something went wrong, please check your username and password.
System Kalender Monitor