Callmaker Clould Dialer

Tag Archive: GDPR

 1. Höga Böter enligt DI

  Leave a Comment

  Enligt en artikel i Dagens Industri hotar dryga böter för bolag som inte följer GDPR-lagstiftningen. CallMaker har hittat en smidig och kostnadseffektiv lösning för bolag som jobbar inom sälj- och marknadsföring, samalar stora mängder data och behöver följa lagstiftningen.

  Här är artikeln:

  2018-05-17 Klockan klämtar för GDPR – bolag riskerar kraftiga böterhttps://www.di.se/nyheter/jatteboter-hotar-foretag-som-slarvar-med-nya-datalagen/ 1/3

  Jätteböter hotar fö etagsom slarvar med nyadatalagen

  Av ROBERT TRICHES

  Publicerad: 25 mars 2018, 10:39 Uppdaterad: 16 maj 2018, 10:15

  Om bara två månader införs den strängare
  dataskyddslagstiftningen GDPR i hela EU. För bolag som ännu
  inte börjat anpassa sin verksamhet till de nya reglerna brinner
  det minst sagt i knutarna.För den som inte bryr sig alls kan det  bli riktigt, riktigt dyrt.
  Datainspektionen är tillsynsmyndighet för den nya lagstiftningen och
  nyanställer för fullt. Huvuddelen är nya jurister som ska se till att företag och
  myndigheter uppfyller de nya kraven.
  GDPR får stora konsekvenser för snart sagt alla bolag som har någon slags
  register, förteckning eller dataansamling som innehåller personuppgifter.
  Skillnaden jämfört med den gamla personuppgiftslagen (PUL) är ökade krav på
  ordning och reda i registren och stärkta rättigheter för den enskildes integritet.
  Som tidigare får man inte samla eller behålla personuppgifter som inte är
  nödvändiga för verksamheten.
  Dessutom kommer ett nytt krav på att personuppgiftsansvariga är skyldiga att
  anmäla så kallade personuppgiftsincidenter till tillsynsmyndigheten inom 72
  timmar. En sådan incident kan bestå av att bolaget haft ett dataintrång eller på
  något annat sätt tappat kontroll över personuppgifter. Sådant kunde företag
  tidigare välja att mörka av olika skäl, men det blir alltså förbjudet med nya GDPR.
  För att hålla myndigheter och domstolar på armlängds avstånd är det också
  viktigt att kunna visa en dokumenterad policy om hur personuppgifter hanteras.
  Bolagen ska i klartext bevisa att man tar lagstiftningen på allvar.
  ”Det blir förstås ännu viktigare när det handlar om företag och myndigheter som
  behandlar integritetskänslig information”, säger Agneta Runmarker, dataråd på
  Datainspektionen.
  2018-05-17 Klockan klämtar för GDPR – bolag riskerar kraftiga böter
  https://www.di.se/nyheter/jatteboter-hotar-foretag-som-slarvar-med-nya-datalagen/ 2/3
  Privatpersoner får också rätt att efterfråga vilken information en myndighet eller
  företag sitter på, och kan be att få den raderad. Undantag finns – det går
  exempelvis inte att be om att bli raderad från Skatteverkets register.
  Organisationer som samlar persondata måste ha samtycke, avtal eller laglig
  grund för insamling av personuppgifter.
  För den som slarvar med att efterleva GDPR kan det bli dyrt. I sanktionsarsenalen
  ingår böter på upp till fyra procent av ett bolags globala årsomsättning eller upp
  till 20 miljoner euro, motsvarande cirka 200 miljoner kronor.
  ”Maxbeloppet är väldigt högt, men avgifterna kommer att sättas i proportion till
  försyndelsen”, säger Agneta Runmarker.
  Hennes råd till de bolag som ligger efter med arbetet att GDPR-anpassa sig är
  att börja med att skaffa sig koll på läget: Vilka uppgifter finns det i din
  verksamhet? Finns det laglig grund för dina data? Hanterar du dem på ett säkert
  sätt? Arbeta metodiskt och acceptera att detta är något som måste kosta både
  tid och resurser.
  ”Det finns ingen som har råd med att låta bli att ta tag i detta, även om det säkert
  kan kännas som en lång väg att gå, särskilt om man inte brytt sig om dessa
  frågor alls tidigare.”
  Enligt en enkät som Företagarna gjorde i höstas är kännedomen om GDPR låg i
  bolagen, i synnerhet bland de mindre. En majoritet av de tillfrågade företagen
  kände då inte alls till att lagändringen är på väg. Och de som över huvud taget
  hört talas om GDPR hade dålig koll på vad den innebär.
  ”Jag skulle säga att det råder stor osäkerhet, både bland företag och
  myndigheter men även bland experterna eftersom det här är ny, oprövad
  lagstiftning på EU-nivå”, säger Karin Berggren, chefsjurist på Företagarna.
  GDPR (General Data Protection Regulation):
  • Införs i hela EU 25 maj.
  • Tvingar företag och myndigheter att kraftigt skärpa kontrollen av personuppgifter i
  verksamheten.
  • Organisationer blir skyldiga att rapportera personuppgiftsincidenter (data breach) inom 72
  timmar.
  • Ger privatpersoner rätt att tvinga bolag uppge vilka uppgifter som finns och i vissa fall

 2. GDPR-modul till din dialer

  1 Comment

  Efter månader av kodande och fixande är vår GDPR-modul nu äntligen klar. Du som bolag- eller säljorganisation kan slappna av och låta vår GDPR-modul göra jobbet. Vi har helt enkelt skapat tre moduler i en: dokumentation av dina adresser, automatisk borttagning enligt de regler du själv sätter upp (eller låter modulen sätta upp åt dig) samt logg på hur dina adresser hanteras.

   

  Läs mer här nedan eller hör av dig till oss för att få en demonstration och prisförslag på hur din organisation kan bli GDPR-compliant.

   

  Dokumentera din användning av personuppgifter
  • Vem är personuppgiftsansvarig på företaget?
  • Vilka personuppgifter används, till vad?
  • Hur länge sparas de?
  • Kan skilja sig åt mellan olika projekt och uppdrag
  • Vad är en personuppgift?
  allt som kan spåras till en person: namn, adress, telefonnummer,
  ljudfiler, personnummer, logg etc.

  Right to be forgotten – en del av GDPR
  • Om en kund eller någon du bearbetat hör av sig är du skyldig
  att:
  – Kunna ge ett fullständigt utdrag på alla förekomster av dennes
  personuppgifter som finns lagrade hos er
  – Kunna radera dessa personuppgifter i sin helhet

  • Rensningsintervall som överlappar – inget missas
  • Möjlighet till avvikande inställningar per projekt
  • Enkelt att ställa in
  • Tar även hand om användare som slutat

  Radera personuppgifter efter användning
  • Du får normalt spara orderdata upp till 1 år – mindre vid
  uppdrag
  • Du får normalt spara personuppgifter som ej blev kund
  kortare än 1 år om de inte blev kund. Normen är 3 månader
  efter avslutad bearbetning.
  • Du är skyldig att se till att personuppgifter inte ”glöms” kvar
  • En intresseavvägning kan göras utifrån projektets specifika
  behov
  • Uppgifter får sparas längre om samtycke till detta givits!

  Här finns några nyttiga länkar med mer info:

  Läs mer!
  https://www.verksamt.se/driva/gdpr-dataskyddsregler/gdpr-guiden
  https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/
  https://www.foretagarna.se/foretagarna-play/2018/januari/foretagarna-live-gdpr/

  3d rendering of a server room with white servers

Logga in {{method}}

Something went wrong, please check your username and password.
System Kalender Monitor