Callmaker Clould Dialer

Tag Archive: skriftlig accept

 1. Nya SMS-modulen med Pausad-Order

  Leave a Comment

  CallMaker har under 6 månader utvecklat en sofistikerad SMS-modul för skriftliga bekräftelser där ni som säljavdelning kan välja mellan att ordern ”pausas” tills kunden tackat ja eller att säljaren inväntar svaret vid order-läget. Modulen har blivit oerhört populär bland CallMakers kunder, inte minst pga kravet från regeringen på skriftliga accepts.

  Modulen fungerar så att ni, som kund, själva kan definiera SMSet (kort eller långt), och även hur kunden skall svara. Enklare blir det inte. Varken för dig eller slutkunden. Det är oerhört smidigt. Även våra B2B-callcenters har nappat på idén pga smidigheten i att ha BÅDE en ljudfil OCH ett skriftligt accept.

  SMSet kan även skapa en http-länk som (i alla fall i Smartphones) tolkas som en länk. Det vill säga du kan ha PDFer med allmänna villkor etc även i SMSet som en länk. Med de utökade funktionerna vi adderat kan även SMSet dynamiskt utformas med kundens namn och själva erbjudandet beroende på kampanj, produkt och erbjudande.

  När kunden tackar ”ja” i svaret kommer detta automatiskt in i CallMaker och gör att ordern inte längre är ”pausad”. Den blir helt enkelt godkänd. Det är inte förrän ordern är godkänd som den räknas som riktigt order i statistik, i tävlingar, i löner etc. Smidigheten i vår SMS modul har gjort att många kunder nu väljer CallMaker som sin primära dialer- och säljstödslösning.

   

  Lista funktioner SMS-modulen:

  • Möjlighet till pausad order
  • Automatiska påminnelser om kund ej svarat
  • Automatiskt igenkännande när kunden svarar
  • Integrerad lösning (inget annat system behövs, end. konto hos tredjepart)
  • Statistik, löner, tävlingar uppdateras inte förrän svaret kommer in.
  • Ni utformar själva SMSet per kampanj
  • Dynamiskt SMS som lägger in kundens namn, produkten etc
  • Möjlighet att lägga in http-länk som smartphones kan tolka som webb-adress
  • Komplexa SMS (t ex flera produkter med villkor etc)
 2. Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning från 1e september

  Leave a Comment

  Beslut av Riksdagen.

  Riksdagen beslöt den 14e juni efter ett förslag från regeringen att införa krav på skriftlig bekräftelse vid telefonförsäljning till konsument. Från och med 1e september 2018 måste kunden svara skriftligt via exempelvis SMS för att en giltig accept skall ske vid distansförsäljning.

  Scrive eller SMS

  CallMaker Cloud Dialer har självklart en modul för accept via SMS med funktioner för påminnelse SMS och pausad order i väntan på giltigt SMS! Det finns också en modul för accept via Scrive om för digital skriftlig bekräftelse.

  SMS-modulen fungerar så att du kan antingen låta säljaren/agenten vänta i telefon med kunden tills svars-SMSet från kunden har kommit in (man kan alltså inte komma vidare), eller så kan man skicka ordern och SMSet och låta ordern vara i Paus tills svars-smset har kommit tillbaka från kunden, och då godkänns ordern. Samma sak med Scrive.

  Få en offert

  Tag kontakt med vår säljavdelning (sales@callmaker.se eller ring 031-313 22 00 och tryck 2 för försäljning) för att få en komplett offert hur SMS-order-modulen och Scrive-modulen ser ut och fungerar bäst för just er.

   

  Läs mer på riksdagen.se

  och regeringen.se

  och kontakta.se

Logga in {{method}}

Something went wrong, please check your username and password.
System Kalender Monitor